Objednávka

Dohoda o zrážkach zo mzdy za stravné lístky€ 8,00 Cena: € 5,00

Chcem kúpiť aj:

€ 20,00 Cena: € 15,00
+ nástupný dotazník zamestnanca
€ 13,00 Cena: € 8,00
(dohodou + v skúšobnej dobe)
€ 8,00 Cena: € 5,00
(uplynutím doby určitej) - oznámenie
€ 8,00 Cena: € 5,00
(z dôvodu závažného porušenia pracovnej disciplíny)
€ 8,00 Cena: € 5,00
(pri odsúdení za úmyselný trestný čin)
€ 15,00 Cena: € 11,00
upozornenie na porušenie pracovnej disciplíny + výpoveď
€ 15,00 Cena: € 11,00
výzva na odstránenie nedostatkov + výpoveď
€ 19,00 Cena: € 15,00
podrobný postup pri prepúšťaní + kompletná dokumentácia vrátane výpovede a dohody o skončení
€ 13,00 Cena: € 8,00
skončenie pracovného pomeru výpoveďou + dohodou
€ 13,00 Cena: € 8,00
skončenie pracovného pomeru výpoveďou + dohodou
€ 13,00 Cena: € 8,00
skončenie pracovného pomeru výpoveďou + dohodou
€ 13,00 Cena: € 8,00
skončenie pracovného pomeru výpoveďou + dohodou
€ 13,00 Cena: € 8,00
skončenie pracovného pomeru výpoveďou + dohodou
€ 18,00 Cena: € 13,00
+ formulár na evidenciu odpracovaného času
€ 13,00 Cena: € 8,00
(dohodou + výpoveďou)
€ 8,00 Cena: € 5,00
(z dôvodu závažného porušenia pracovnej disciplíny)
€ 8,00 Cena: € 5,00
(pri odsúdení za úmyselný trestný čin)
€ 18,00 Cena: € 13,00
+ formulár na evidenciu odpracovaného času
€ 13,00 Cena: € 8,00
(dohodou + výpoveďou)
€ 8,00 Cena: € 5,00
(z dôvodu závažného porušenia pracovnej disciplíny)
€ 8,00 Cena: € 5,00
(pri odsúdení za úmyselný trestný čin)
€ 18,00 Cena: € 13,00
+ formulár na evidenciu odpracovaného času
€ 13,00 Cena: € 8,00
(dohodou + odstúpenie)
Celkom pred zľavou:
€ 0,00
Zľava:
€ 0,00
Celkom:
€ 5,00

Zvoľte spôsob platby

Fakturačné údaje

E-mail: *
Meno a priezvisko (Názov firmy): *
Ulica a číslo: *
Mesto: *
PSČ: *
Štát: *
IČO: *
DIČ:
0:
Telefón:
Poznámka:

Pozn.: Ak dokumenty kupujete ako fyzická osoba, do políčka "IČO" napíšte pomlčku

Údaje označené * sú povinné.
Prodejní formulář je vytvořen v systému SimpleShop.cz.