Kniha: PLAV! aneb průvodce absolventa SŠ přípravou na reálný život.

Devadesátistránková publikace vychází z přípravných rozhovorů a focus groups na středních školách a učiliš-tích. Navazuje na úspěšnou knihu "SKOČ! aneb průvodce absolventa VŠ přípravou na reálný život", která již dvanáct let vychází pro poslední ročníky technických univerzit – ČVUT, ZČU,  VŠB, VUT a VŠCHT. 

Jedná se o průvodce s vysokou informační hodnotou, který je psán vtipnou formou s mnoha příklady a od-kazy, které studentům pomáhají v budoucím profesním životě. V závěru knihy jsou citovány příběhy konkrétních úspěšných lidí, které mohou pomoci motivovat mladého člověka k rozvoji kariéry.

Stejně jako u publikace pro vysokoškoláky předpokládáme každoroční inovaci na základě ohlasů i změn pracovního trhu.

Tématické okruhy publikace:

► Rozhodování o budoucí profesi

► Porozumět sám sobě

► Volba dalšího studia

► Co se skrývá pod názvem pracovní pozice?

► Zaměstnání nebo podnikání?

► Životopis, který zaujme

► Korespondence se zaměstnavatelem

► Sebemotivace

► Volba dalšího studia

► Volba typu pracovní kariéry

► Práce v zahraničí

► Dojíždění a teleworking

► Image a profesionální chování

► Osobní komunikace se zaměstnavatelem, konkurs

► Často kladené dotazy u pohovoru

► Pracovní a personální agentury

► Co když mne hned nevezmou?

► Nástup a první krůčky v zaměstnání

► Power talking

► Komunikace s vedoucími

► Základy společenského chování

► Work-life balance

► Právní minimum

► Pár příběhů pro inspiraci

► Co pomůže při rozhodování o volbě povolání

► Kapitolka pro rodiče

► Doporučená literatura, odkazy

Publikace je určena nejen samotným studentům, ale i jejich rodičům a může sloužit i vyučujícím jako pomůcka při kariérní výchově.

Cena: 120,00 Kč
Koupit
Prodejní formulář je vytvořen v systému SimpleShop.cz.
* Údaje označené hvězdičkou jsou povinné.