Kniha: PLAV! aneb průvodce absolventa SŠ přípravou na reálný život.

Devadesátistránková publikace vychází z přípravných rozhovorů a focus groups na středních školách a učiliš-tích. Navazuje na úspěšnou knihu "SKOČ! aneb průvodce absolventa VŠ přípravou na reálný život", která již dvanáct let vychází pro poslední ročníky technických univerzit – ČVUT, ZČU,  VŠB, VUT a VŠCHT. 

Jedná se o průvodce s vysokou informační hodnotou, který je psán vtipnou formou s mnoha příklady a od-kazy, které studentům pomáhají v budoucím profesním životě. V závěru knihy jsou citovány příběhy konkrétních úspěšných lidí, které mohou pomoci motivovat mladého člověka k rozvoji kariéry.

Stejně jako u publikace pro vysokoškoláky předpokládáme každoroční inovaci na základě ohlasů i změn pracovního trhu.

Tématické okruhy publikace:

► Rozhodování o budoucí profesi
► Porozumět sám sobě
► Volba dalšího studia
► Co se skrývá pod názvem pracovní pozice?
► Zaměstnání nebo podnikání?
► Životopis, který zaujme
► Korespondence se zaměstnavatelem
► Sebemotivace
► Volba dalšího studia
► Volba typu pracovní kariéry
► Práce v zahraničí
► Dojíždění a teleworking
► Image a profesionální chování
► Osobní komunikace se zaměstnavatelem, konkurs
► Často kladené dotazy u pohovoru
► Pracovní a personální agentury
► Co když mne hned nevezmou?
► Nástup a první krůčky v zaměstnání
► Power talking
► Komunikace s vedoucími
► Základy společenského chování
► Work-life balance
► Právní minimum
► Pár příběhů pro inspiraci
► Co pomůže při rozhodování o volbě povolání
► Kapitolka pro rodiče
► Doporučená literatura, odkazy

Publikace je určena nejen samotným studentům, ale i jejich rodičům a může sloužit i vyučujícím jako pomůcka při kariérní výchově.

Cena: 120,00 Kč
Koupit
Údaje označené hvězdičkou jsou povinné.
Prodejní formulář je vytvořen v systému SimpleShop.cz.