Písmenkový detektiv - Slabiky a hlásky

Knížka Písmenkový detektiv je plná zábavných aktivit rozvíjejících řeč předškoláků a mladších školáků od 4 do 7 let. Při plnění jednotlivých úkolů se děti naučí hrát si se slabikami a hláskami, pozorně naslouchat a pozorovat, hledat, rozlišovat, třídit, poznávat, pojmenovávat věci kolem nás, uplatní vlastní fantazii i představivost. Cílem této pracovní knížky je rozvíjet fonematický sluch, jazykový cit a slovní zásobu, ale zároveň i jemnou motoriku, grafomotoriku, zrakové vnímání a jiné důležité kognitivní funkce. Pro lepší orientaci jsou na každé stránce symboly označující konkrétní oblast, kterou procvičují.
Pro větší přehlednost jsou pak zadání některých úkolů rozepsány zvlášť pro děti a zvlášť pro dospělé. Kniha Písmenkový detektiv volně navazuje na publikaci Rozvoj řeči – Zvuky a slabiky (Edika 2018).

Povídejte si s dítětem, popisujte obrázky, poslouchejte zvuky, rýmujte slova, zpívejte, hrajte si se slovy a objevujte krásy naší řeči. Stojí to za to!

Údaje označené hvězdičkou jsou povinné.
Prodejní formulář je vytvořen v systému SimpleShop.cz.