Nadbytočnosť zamestnanca: postup, vzorová dokumentácia vrátane výpovede a dohody o skončení

 

Nadbytočnosť

Výpoveď z dôvodu nadbytočnosti je jednou z najčastejších oblastí personalistiky, ktorá končí súdnym sporom. Preto v takomto prípade skončenia pracovného pomeru zamestnanca je potrebné dodržať celú postupnosť krokov, pričom nedostatočné splnenie alebo nesplnenie čo len jedného kroku môže mať za následok neplatnosť výpovede. 

Prečo práve naše vzory?

 • sú vypracované v súlade so Zákonníkom práce, aktualizované podľa platnej legislatívy v čase zakúpenia a overené advokátskou kanceláriou LEGAL ADVISORY GROUP, s.r.o.
 • obsahujú nielen zákonné, ale aj praktické náležitosti, zohľadňujú odporúčania odborníkov a výsledky súdnych sporov
 • súčasťou sú návody k vypĺňaniu, výklad, praktické rady a podrobný postup k prepúšťaniu zamestnancov z dôvodu nadbytočnosti
 • dokumenty sú vhodné pre začiatočníkov aj pokročilých v personalistike

Balík dokumentov obsahuje:

 • podrobný postup k celej agende v .pdf formáte
 • vzory v .docx formáte:
 1. "Rozhodnutie zamestnávateľa o organizačnej zmene"
 2. "Ponuka inej vhodnej práce" pre zamestnanca
 3. " Oznámenie o neexistencii inej vhodnej práce" pre zamestnanca
 4. " Vyhlásenie o odmietnutí ponúknutých pracovných pozícií" zo strany zamestnanca
 5. "Skončenie pracovného pomeru výpoveďou"
 6. "Dohoda o skončení pracovného pomeru"
 • návody k vypĺňaniu uvedených dokumentov v .pdf formáte

! Pozn.: balík je vo formáte .zip

Upozornenie

Kupujúci je oprávnený používať produkty tohto e-shopu výlučne pre osobnú potrebu, je zakázané akékoľvek ich ďalšie šírenie, sprístupnenie tretím osobám alebo ich použitie na komerčné účely. Akékoľvek iné použitie zakúpených produktov bez súhlasu predávajúceho môže mať za následok naplnenie skutkovej podstaty niektorého z trestných činov, vznik zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkovateľovi v zmysle Občianskeho zákonníka a/alebo Obchodného zákonníka, prípadne uplatnenie iných práv predávajúceho vyplývajúcich mu z Autorského zákona a iných právnych predpisov.

 Súvisiace články:

 

Cena: € 19,00
Cena: € 15,00
Kúpiť
Údaje označené * sú povinné.
Prodejní formulář je vytvořen v systému SimpleShop.cz.