Kompletný balík vzorov personálnych dokumentov z tohto e-shopu

 

Vyskladajte si pracovnú zmluvu a iné často používané pracovné dokumenty v personalistike podľa vlastnej potreby vďaka našim univerzálnym vzorom s praktickými návodmi na vyplnenie.

Prečo práve naše vzory?

 • sú vypracované v súlade so Zákonníkom práce a GDPR, aktualizované podľa platnej legislatívy v čase zakúpenia a overené advokátskou kanceláriou LEGAL ADVISORY GROUP, s.r.o.
 • obsahujú nielen zákonné, ale aj praktické náležitosti, zohľadňujú odporúčania odborníkov, inšpektorátu práce a výsledky súdnych sporov
 • súčasťou sú aj návody k vypĺňaniu dokumentov, praktické rady, výklady, príklady a alternatívy textov
 • dokumenty sú vhodné pre začiatočníkov aj pokročilých v personalistike

Balík dokumentov obsahuje:

1. vzory dokumentov v .docx formáte:

a) Pracovná zmluva

b) ukončenie pracovného pomeru:

 • Dohoda o skončení pracovného pomeru
 • Oznámenie o skončení pracovného pomeru uplynutím doby určitej
 • Skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe
 • kompletná dokumentácia k prepúšťaniu zamestnancov z dôvodu nadbytočnosti (podrobný postup, Rozhodnutie zamestnávateľa o organizačnej zmene, Ponuka inej vhodnej práce, Oznámenie o neexistencii inej vhodnej práce, Vyhlásenie o odmietnutí ponúknutých pracovných pozícií, Skončenie pracovného pomeru výpoveďou, Dohoda o skončení pracovného pomeru)
 • Okamžité skončenie pracovného pomeru (pre úmyselný trestný čin, pre závažné porušenie pracovnej disciplíny)
 • dokumentácia k menej závažnému porušeniu pracovnej disciplíny (Upozornenie na možnosť výpovede z dôvodu menej závažného porušenia pracovnej disciplíny, Skončenie pracovného pomeru výpoveďou)
 • dokumentácia k neuspokojivému plneniu pracovných úloh (Výzva na odstránenie nedostatkov z dôvodu neuspokojivého plnenia pracovných úloh, Skončenie pracovného pomeru výpoveďou)
 • dokumentácia k premiestneniu a k zrušeniu zamestnávateľa alebo jeho časti (Skončenie pracovného pomeru výpoveďou, Dohoda o skončení pracovného pomeru)
 • ukončenie pracovného pomeru z dôvodu straty spôsobilosti zamestnanca na vykonávanie doterajšej práce (Skončenie pracovného pomeru výpoveďou, Dohoda o skončení pracovného pomeru)

c) dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru: 

 • Dohoda o brigádnickej práci študenta a Dohoda o pracovnej činnosti + skončenia týchto dohôd (dohoda o skončení, výpoveď, okamžité skončenie)
 • Dohoda o vykonaní práce + skončenia tejto dohody (odstúpenie od dohody, dohoda o skončení)

d) Dohoda o zrážkach zo mzdy za stravné lístky

2. návody k vypĺneniu vyššie uvedených vzorov v .pdf formáte

3. formuláre v .xlsx formáte:

 • nástupný dotazník zamestnanca
 • formuláre na evidenciu pracovného času pre dohodárov

! Pozn.: balík je vo formáte .zip

Upozornenie

Kupujúci je oprávnený používať produkty tohto e-shopu výlučne pre osobnú potrebu, je zakázané akékoľvek ich ďalšie šírenie, sprístupnenie tretím osobám alebo ich použitie na komerčné účely. Akékoľvek iné použitie zakúpených produktov bez súhlasu predávajúceho môže mať za následok naplnenie skutkovej podstaty niektorého z trestných činov, vznik zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkovateľovi v zmysle Občianskeho zákonníka a/alebo Obchodného zákonníka, prípadne uplatnenie iných práv predávajúceho vyplývajúcich mu z Autorského zákona a iných právnych predpisov.

Súvisiace články

 

Cena: € 119,00
Cena: € 99,00
Kúpiť
Údaje označené * sú povinné.
Prodejní formulář je vytvořen v systému SimpleShop.cz.