VZORY: Menej závažné porušenie pracovnej disciplíny: upozornenie na porušenie disciplíny + výpoveď

 

Prečo práve naše vzory?

  • sú vypracované v súlade so Zákonníkom práce, aktualizované podľa platnej legislatívy v čase zakúpenia a overené advokátskou kanceláriou LEGAL ADVISORY GROUP, s.r.o.
  • obsahujú nielen zákonné, ale aj praktické náležitosti, zohľadňujú odporúčania odborníkov a výsledky súdnych sporov
  • súčasťou sú návody k vyplneniu dokumentov, výklad a praktické rady
  • dokumenty sú vhodné pre začiatočníkov aj pokročilých v personalistike

Balík dokumentov obsahuje:

  • vzor: "Upozornenie na možnosť výpovede z dôvodu menej závažného porušenia pracovnej disciplíny" a vzor: "Skončenie pracovného pomeru výpoveďou", ktorý nadväzuje na predchádzajúce upozornenie v .docx formáte
  • návody k vyplneniu dokumentov v .pdf formáte

! Pozn.: balík je vo formáte .zip

Upozornenie

Kupujúci je oprávnený používať produkty tohto e-shopu výlučne pre osobnú potrebu, je zakázané akékoľvek ich ďalšie šírenie, sprístupnenie tretím osobám alebo ich použitie na komerčné účely. Akékoľvek iné použitie zakúpených produktov bez súhlasu predávajúceho môže mať za následok naplnenie skutkovej podstaty niektorého z trestných činov, vznik zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkovateľovi v zmysle Občianskeho zákonníka a/alebo Obchodného zákonníka, prípadne uplatnenie iných práv predávajúceho vyplývajúcich mu z Autorského zákona a iných právnych predpisov.

Súvisiace články:

 

Cena: € 15,00
Cena: € 11,00
Kúpiť
Údaje označené * sú povinné.
Prodejní formulář je vytvořen v systému SimpleShop.cz.