Stáhnout ukázku

Daňový Tahák chytrého podnikatele

Dokument obsahuje nastavenou tabulku ve formátu .xls, která vám po zadání vašich údajů spočítá doplatky nebo přeplatky na dani, sociálním a zdravotním pojištění včetně záloh na následující rok. To vše jak ve variantě pro skutečné, tak pro paušální výdaje.

 

POKUD JSTE SI PROŠLI VEŠKERÉ INFORMACE O MÉM DAŇOVÉM TAHÁKU, SJEĎTE ÚPLNĚ DOLŮ NA STRÁNKU A KLIKNUTÍM NA TLAČÍTKO KOUPIT PŘEJDETE K VYPLNĚNÍ OBJEDNÁVKY.

PRO ÚPLNOST SEM VŠAK JEŠTĚ JEDNOU UVÁDÍM TY NEJDŮLEŽITĚJŠÍ INFORMACE:

Po vyplnění si Tahák můžete vytisknout na jednu A4 a mít ho k ruce třeba při vyplňování vašeho daňového přiznání a přehledů.

 • Znáte své příjmy, příp. i výdaje z podnikání
 • Máte po ruce své příjmy ze zaměstnání, nebo i další vaše zdanitelné příjmy
 • Máte potvrzení o darech, úrocích z hypotéky a dalších položkách, které si můžete odečíst
 • Víte jaké slevy na dani si můžete uplatnit
 • Víte, kolik jste zaplatili na zálohách jak na daň, tak na soc. a zdrav. pojištění
 • Víte, jestli jste OSVČ vedlejší nebo hlavní

K plné funkčnosti je nutné, abyste měli k dispozici hardwarové a softwarové vybavení umožňující zejména otevřít a pracovat s dokumenty ve formátu .xls

Níže si můžete stáhnout malou část tabulky jako ukázku zdarma, pro vaši představu.

Vhodné i pro:

 • více příjmů, např. pokud máte kromě své živnosti i příjmy ze zaměstnání
 • uplatnění ztráty z podnikání z minulých let
 • ty z vás, kdo máte i příjmy z nájmu
 • OSVČ vedlejší
 • upozorní i na zálohu na daň
 • porovnává paušální a skutečné výdaje
 • na konci vidíte, jak to v obou variantách vypadá s doplatky na daň, sociální a zdravotní pojištění i se zálohami na příští rok
 • nezapomenete využít všechny slevy na daň, které se vás týkají
 • po vyplnění si ji můžete vytisknout a pak ji mít k ruce, až budete vyplňovat své daňové přiznání a přehledy OSVČ.

Níže si můžete stáhnout malou část tabulky jako ukázku zdarma, pro vaši představu.

Tabulka není vhodná pro ty z vás, kdo:
– nemáte přehled o číslech ve vašem podnikání, aspoň zevrubný  
– bojíte se tabulek, kolonek  
– neorientujete se aspoň trochu v termínech jako paušální výdaje, slevy na dani, OSVČ vedlejší apod. (s tím by vám mohl pomoci můj první eBook zdarma)  
– nepotřebujete znát výši svých doplatků nebo přeplatků na dani, sociálním a zdravotním pojištění dřív než v březnu následujícího roku  
– tabulka nijak hlouběji nevysvětluje podstatu jednotlivých položek ovlivňujících výši daně ani sociálního a zdravotního pojištění, jenom propočítá  
– tabulka ani nedává návod na vyplnění Daňového přiznání nebo přehledů OSVČ, můžete ji však při vyplňování využít jako šikovný podklad

Další omezení podrobně:

 • Částky slev na dani jsou uvedeny za celý rok. Stejně tak částky slevy na děti. Pokud máte na příslušnou slevu nárok jen po část roku, je nutno to zohlednit ve vyplněné částce.
 • Nejsou uvedeny úplně všechny odečitatelné položky a slevy na dani, a odlišná výše slev pro ZTP/P.
 • Není zohledněna solidární daň.
 • Tabulka nezohledňuje, pokud jste např. po část roku byli OSVČ hlavní a po část vedlejší, nebo pokud jste po část roku marodili a nepočítá se vám díky tomu za některé měsíce povinnost hradit minimální zálohy apod.
 • Nezohledňuje maximální vyměřovací základ pro sociální a zdravotní pojištění.
 • V tabulce není upozornění, že případná nová minimální výše záloh na ZDRAVOTNÍ pojištění se musí platit již od ledna nového roku, zatímco u SOCIÁLNÍHO pojištění až od měsíce, ve kterém byl podán přehled na OSSZ.

Tabulka samozřejmě nezohledňuje jakékoli změny v daních, pojistném a zálohách během roku. Ti, kteří si zakoupí tabulku v jakémkoli roce (či ji budou mít v rámci bonusu k eBooku), budou si moci aktualizovanou tabulku s promítnutými změnami vždy zakoupit i na každý další rok za výhodnou symbolickou cenu.

 

Záleží mi na tom, aby byl pro vás Tahák přínosem, proto se na něj vztahuje 14 denní garance vrácení peněz. Pokud zjistíte, že informace v Taháku vám nepřinesly nic nového nebo obsahoval jiné věci než jste čekali, vrátím vám bez vyptávání peníze.

 

Níže si můžete stáhnout malou část tabulky jako ukázku zdarma, pro vaši představu.

Do e-mailu dostanete automaticky nastavenou tabulku ve formátu .xls.

Cena: 120,00 Kč
Koupit
Stáhnout ukázku
Údaje označené hvězdičkou jsou povinné.
Prodejní formulář je vytvořen v systému SimpleShop.cz.