Rozvoj řeči - Zvuky a slabiky

Kniha obsahuje originální hry a aktivity pro rozvoj komunikačních dovedností dětí od 3 do 5,5 let. Mohou ji využít jak rodiče, tak učitelé v mateřských školách a logopedi, pro individuální či skupinovou práci s dítětem. Jelikož jsou zvuky základním prvkem při vytváření dětské řeči, je první část této publikace věnována právě jim, zatímco následující část již obsahuje rozmanitou škálu her se slabikami a rýmováním slov.

Cílem knihy je pomoci hravou formou rozvinout sluchové vnímání, fonematický sluch, jazykový cit i slovní zásobu, ale i další poznávací schopnosti a kompetence (paměť, fantazii, jemnou motoriku..) U každého úkolu je uvedena náročnost zadání a doporučená věková kategorie. S ohledem na rozdíly v potenciálu dětí je však vhodné přihlédnout k jejich individuálním schopnostem a chválit i za drobné úspěchy.

Cena: 199,00 Kč
Cena: 179,00 Kč
Koupit
Údaje označené hvězdičkou jsou povinné.
Prodejní formulář je vytvořen v systému SimpleShop.cz.