Pracovná zmluva + Dohody: o brigádnickej práci študenta, o pracovnej činnosti, o vykonaní práce

 

Prečo práve naše vzory?

  • sú vypracované v súlade so Zákonníkom práce a GDPR, aktualizované podľa platnej legislatívy v čase zakúpenia a overené advokátskou kanceláriou LEGAL ADVISORY GROUP, s.r.o.
  • obsahujú nielen zákonné, ale aj praktické náležitosti, zohľadňujú odporúčania odborníkov, inšpektorátu práce a výsledky súdnych sporov
  • súčasťou sú návody k vyplneniu dokumentov, praktické rady, príklady a alternatívy textov
  • dokumenty sú vhodné pre začiatočníkov aj pokročilých v personalistike

Balík dokumentov obsahuje:

  • vzor Pracovnej zmluvy a vzory 3 dohôd (Dohoda o brigádnickej práci študenta, Dohoda o pracovnej činnosti, Dohoda o vykonaní práce) v .docx formáte
  • návody k vyplneniu dokumentov (s výkladom, vzormi, alternatívami textov) v .pdf formáte
  • nástupný dotazník pre zamestnanca vo formáte .xlsx
  • formuláre na evidenciu odpracovaného času pri dohodách vo formále .xlsx

! Pozn.: balík je vo formáte .zip

Upozornenie

Kupujúci je oprávnený používať produkty tohto e-shopu výlučne pre osobnú potrebu, je zakázané akékoľvek ich ďalšie šírenie, sprístupnenie tretím osobám alebo ich použitie na komerčné účely. Akékoľvek iné použitie zakúpených produktov bez súhlasu predávajúceho môže mať za následok naplnenie skutkovej podstaty niektorého z trestných činov, vznik zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkovateľovi v zmysle Občianskeho zákonníka a/alebo Obchodného zákonníka, prípadne uplatnenie iných práv predávajúceho vyplývajúcich mu z Autorského zákona a iných právnych predpisov.

Súvisiace články:

 

Cena: € 45,00
Cena: € 35,00
Kúpiť
Údaje označené * sú povinné.
Prodejní formulář je vytvořen v systému SimpleShop.cz.