VZORY: Dohoda o vykonaní práce, formulár na evidenciu prac. času,všetky typy skončenia dohody

 

Prečo práve naše vzory?

  • sú vypracované v súlade so Zákonníkom práce, aktualizované podľa platnej legislatívy v čase zakúpenia a overené advokátskou kanceláriou LEGAL ADVISORY GROUP, s.r.o.
  • obsahujú nielen zákonné ale aj praktické náležitosti, zohľadňujú odporúčania odborníkov, inšpektorátu práce a výsledky súdnych sporov
  • súčasťou sú návody k vyplneniu dokumentov, praktické rady, príklady a alternatívy textov
  • dokumenty sú vhodné pre začiatočníkov aj pokročilých v personalistike

Balík dokumentov obsahuje:

  • vzor Dohody o vykonaní práce v .docx formáte
  • vzory skončení dohody (odstúpenie od dohody, dohoda) v .docx formáte
  • návody k vyplneniu dokumentov (s výkladom, príkladmi, alternatívami  textov) v .pdf formáte
  • formulár na evidenciu odpracovaného času vo formáte .xlsx (2 typy evidencie v 2 záložkách)

! Pozn.: balík je vo formáte .zip

Upozornenie

Kupujúci je oprávnený používať produkty tohto e-shopu výlučne pre osobnú potrebu, je zakázané akékoľvek ich ďalšie šírenie, sprístupnenie tretím osobám alebo ich použitie na komerčné účely. Akékoľvek iné použitie zakúpených produktov bez súhlasu predávajúceho môže mať za následok naplnenie skutkovej podstaty niektorého z trestných činov, vznik zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkovateľovi v zmysle Občianskeho zákonníka a/alebo Obchodného zákonníka, prípadne uplatnenie iných práv predávajúceho vyplývajúcich mu z Autorského zákona a iných právnych predpisov.

Súvisiace články:

 

Cena: € 21,00
Cena: € 16,00
Kúpiť
Údaje označené * sú povinné.
Prodejní formulář je vytvořen v systému SimpleShop.cz.