Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Objednáním E- potvrzuje zákazník i autor knihy svůj závazek řídit se těmito Obchodními podmínkami.

Autorem e-knihy je:

Jan Kohut

Mosty u Jablunkova č.281

739 98  Mosty u Jablunkova

IČ: 05589606

 

Tyto obchodní podmínky upravují vztah mezi autorem na straně jedné a zákazníkem na straně druhé. Zákazníkem se rozumí právnická či fyzická osoba, která si objednala a zakoupila E-book z webu jakserychlenaucit.cz

1. Obecné podmínky

1.1 E-book Jak se efektivně učit nejen do školy vydal Jan Kohut, dále jen Autor.

1.2 Zákazník, který si zakoupí E-book, se nazývá zákazník.

1.3 Objednávku je Kupující oprávněn zaslat Prodávajícímu pouze skrze objednávkový systém

eshopu.

Návrhem k uzavření kupní Smlouvy je umístění nabízeného zboží Prodávajícím na stránky,

kupní Smlouva vzniká odesláním objednávky Kupujícím spotřebitelem a přijetím objednávky

Prodávajícím. Toto přijetí Prodávající neprodleně potvrdí Kupujícímu informativním emailem

na zadaný email, na vznik Smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Vzniklou Smlouvu (včetně

dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě

zákonných důvodů.

2. Práva a povinnosti zákazníka

2.1 Zákazník má právo bez udání důvodu do 14 dnů od objednání požádat o vrácení peněz.

2.2 Zákazník může požádat o vrácení peněz prostřednictvím e-mailu, ten odešle na adresu: info@jakserychlenaucit.cz.

2.3 Zákazník nesmí ebook dále šířit na internetu, ani na jiných platformách. Zakoupením souhlasí s tím, že bude ebook využívat pouze pro vlastní potřebu.

3. Práva a povinnosti Autora

3.1 Autor má právo kdykoliv změnit tyto obchodní podmínky. Na změny v obchodních podmínkách musí zákazníka upozornit.

3.2 Prodávající akceptuje následující dodací podmínky:

  • E-mailem

4. Ceny

4.1 Cena e-booku je uvedena na prodejní stránce.

4.2 Objednávkový formulář je napojen na platební bránu společnosti GOPAY s.r.o., která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a online bankovních převodů. Čísla platebních karet, kreditních karet a hesla k elektronickému bankovnictví zadáváte pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu společnosti GOPAY s.r.o.

4.3 Zboží zůstává do úplného zaplacení majetkem prodávajícího.

Prodávající akceptuje následující platební podmínky:

  • Platba bankovním převodem
  • Platba GoPay platební branou

Splatnost v případě platby na fakturu je 14 dnů od data vystavení, nedohodnou-li se smluvní

strany jinak, přičemž Kupující je povinen uhradit částku tak, aby v den splatnosti faktury byla

již připsána na účet Prodávajícího, jinak se Kupující ocitne v prodlení.

 

5. Ochrana osobních údajů

5.1 Autor prohlašuje, že data budou chráněna v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

5.2 Uživatelé, kteří si objednali E-book, souhlasí se zasíláním e-mailových zpráv, které budou sloužit k propagaci knihy, k zasílání novinek a úprav a k informování o dalších přidružených službách Autora.

V Mostech u Jablunkova 5. 12. 2016

Prodejní formulář je vytvořen v systému SimpleShop.cz.
* Údaje označené hvězdičkou jsou povinné.